İş Güvenliği Politikası
Buradasınız: Anasayfa / İş Güvenliği Politikası
İş Güvenliği Politikası

 

•  İZGEN Mühendislik, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir
             
•   Bünyemiz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmaların önüne geçilmektedir.
             
•    “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler sürekli olarak yapılmaktadır.
             
•    Güvenli çalışmak, İZGEN bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, İZGEN, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.
             
•     Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan,  mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
             
•  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
             
•  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır..
             
• Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
             
• Bünyemizde bulunan tüm çalışanlarımıza, bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
             

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın